ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา

ส่วนขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074 859527

โทรสาร 074 859529

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

S 19 63

แผนที่ตั้ง

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oap.south/

Search