ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา

ส่วนขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074 859527

โทรสาร 074 859529

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oap.south/

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

S 0203 66

แผนที่ตั้ง

Search