• ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนการจัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2564
  • ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 10/2564
  • ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2564

Search