สารบัญ

  ♦ เอกสารการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลประจำกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 พฤศจิกายน 2561)

           - การประชุมทบทวนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 ธันวาคม 2561)

           - การตรวจราชการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 มีนาคม 2562)

           - การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 พฤศจิกายน 2562)

 

customer service           02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110

 

mail

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , [email protected]This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search