สารบัญ

ค่าปริมาณรังสี ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา7.14น.

 

 

Attachments:
Download this file (Analysis of Gross Alpha and Gross Beta Radioactivity in Tap Water.pdf)Analysis of Gross Alpha and Gross Beta Radioactivity in Tap Water.pdf[ ]2081 kB
Download this file (กฝร ไตรมาส2.jpg)จดหมายข่าว กฝร. ไตรมาสที่ 2 ปี 2562[ ]463 kB
Download this file (รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของรังสีที่สถานี RN63-25630703.pdf)รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของรังสีที่สถานี RN63-25630703.pdf[ ]284 kB
Download this file (รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล.pdf)รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล.pdf[ ]444 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา1-7พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา1-7พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16เม.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16เม.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17ก.ย. 2563.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา15-21พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา15-21พ.ค. 2563.pdf[ ]110 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23 เมย 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23 เมย 2563.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24ก.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา19-25มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา19-25มิ.ย. 2563.pdf[ ]76 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา22-28พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา22-28พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30เม.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30เม.ย. 2563.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26มิ.ย.-2ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26มิ.ย.-2ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ส.ค.-3ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ส.ค.-3ก.ย. 2563.pdf[ ]93 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา29พ.ค.-4มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา29พ.ค.-4มิ.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา3-9ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา3-9ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา31ก.ค.-6ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา31ก.ค.-6ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา5-11มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา5-11มิ.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา8-14พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา8-14พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB

Search