สารบัญ

ค่าปริมาณรังสี ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 23.08น.

 

 

Attachments:
Download this file (Analysis of Gross Alpha and Gross Beta Radioactivity in Tap Water.pdf)Analysis of Gross Alpha and Gross Beta Radioactivity in Tap Water.pdf[ ]2081 kB
Download this file (กฝร ไตรมาส2.jpg)จดหมายข่าว กฝร. ไตรมาสที่ 2 ปี 2562[ ]463 kB
Download this file (รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของรังสีที่สถานี RN63-25630703.pdf)รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของรังสีที่สถานี RN63-25630703.pdf[ ]284 kB
Download this file (รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล.pdf)รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล.pdf[ ]444 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1 - 7 กรกฎาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1 - 7 กรกฎาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1 - 7 ต.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1 - 7 ต.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1 -7 เมษายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1 -7 เมษายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1-7 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1-7 ม.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10 - 16 ก.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10 - 16 ก.ย. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10 - 16 ธันวาคม 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10 - 16 ธันวาคม 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10 - 16 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10 - 16 มิถุนายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10-16 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 10-16 มิถุนายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11 -17 มีนาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11 -17 มีนาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17 ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17พ.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17พ.ย. 2565[ ]108 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17มิ.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17มิ.ย. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12 - 18 พฤศจิกายน 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12 - 18 พฤศจิกายน 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 ส.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 ส.ค. 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 13 - 19 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 13 - 19 ส.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 13 -19 พฤษภาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 13 -19 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14 - 20 มกราคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14 - 20 มกราคม 2565.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14-20 พ.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14-20 พ.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14-20ต.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ต.ค. 2565[ ]118 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15 - 21 ต.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15 - 21 ต.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15 -21 เมษายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15 -21 เมษายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15-21 กรกฎาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15-21 กรกฎาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15-21 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15-21 ม.ค. 2564.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 ก.ค. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 ก.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา16ก.ย.-22ก.ย. 2565[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 เม.ย. 2564.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22ก.ค. 2564.pdf[ ]83 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22ธ.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา16-22ธ.ค. 2565[ ]119 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17 - 23 ก.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17 - 23 ก.ย. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17 - 23 ธันวาคม 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17 - 23 ธันวาคม 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17 - 23 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17 - 23 มิถุนายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17-23 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17-23 มิถุนายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18 -24 มีนาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18 -24 มีนาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18-24 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18-24 ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18-24พ.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24พ.ย. 2565[ ]119 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19 - 25 พฤศจิกายน 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19 - 25 พฤศจิกายน 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 ส.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 ส.ค. 2565.pdf[ ]117 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 ก.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 ก.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา2ก.ย.-8ก.ย. 2565[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 เม.ย. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8ธ.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8ธ.ค. 2565.pdf[ ]119 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20 - 26 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20 - 26 ส.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20 -26 พฤษภาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20 -26 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20-26พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20-26พ.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21 - 27 มกราคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21 - 27 มกราคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21-27ต.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ต.ค. 2565[ ]118 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21-27พ.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21-27พ.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22 - 28 ต.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22 - 28 ต.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22 -28 เมษายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22 -28 เมษายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22-28 กรกฎาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22-28 กรกฎาคม 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22-28 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22-28 ม.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 ก.ค. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 ก.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา23ก.ย.-29ก.ย. 2565[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 เม.ย. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 24 - 30 ก.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 24 - 30 ก.ย. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 24 - 30 ธันวาคม 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 24 - 30 ธันวาคม 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 24-30 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 24-30 มิถุนายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 -31 มีนาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 -31 มีนาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 มิ.ย. -1 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 มิ.ย. -1 ก.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25-31 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25-31 ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25พ.ย.-1ธ.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา25พ.ย.-1ธ.ค. 2565[ ]119 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 ก.พ.-4 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 ก.พ.-4 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 ส.ค.-1 ก.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26ส.ค.-1ก.ย. 2565[ ]117 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 27พ.ย.-3ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 27พ.ย.-3ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28ต.ค.-3พ.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ต.ค.-3พ.ย. 2565[ ]110 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28พ.ค.-3มิ.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28พ.ค.-3มิ.ย. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ก.ค.-4 ส.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ก.ค.-4 ส.ค. 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ต.ค. - 4 พฤศจิกายน 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ต.ค. - 4 พฤศจิกายน 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 เมษายน  - 5 พฤษภาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 ก.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 ก.ย. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 ธันวาคม 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 ธันวาคม 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 มิถุนายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 มิถุนายน 2565.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 ก.ย.-6ต.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา30ก.ย.-6ต.ค. 2565[ ]117 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 31 ธันวาคม - 6 มกราคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 31 ธันวาคม - 6 มกราคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2565.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4 -10 มีนาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4 -10 มีนาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10 ธ.ค. 2563.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10พ.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา4-10พ.ย. 2565[ ]118 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10มิ.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10มิ.ย. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5 - 11 พฤศจิกายน 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5 - 11 พฤศจิกายน 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 ส.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 ส.ค. 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 6 - 12 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 6 - 12 ส.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 6 -12 พฤษภาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 6 -12 พฤษภาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 7 - 13 มกราคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 7 - 13 มกราคม 2565.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 7-13ต.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ต.ค. 2565[ ]106 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8 - 14 กรกฎาคม 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8 - 14 กรกฎาคม 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8 - 14 ต.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8 - 14 ต.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8 -14 เมษายน 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8 -14 เมษายน 2565.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8-14 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8-14 ม.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 ก.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 ก.ย. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา9ก.ย.-15ก.ย. 2565[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 เม.ย. 2564.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15ธ.ค. 2565.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15ธ.ค. 2565.pdf[ ]118 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา1-7พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา1-7พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16เม.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16เม.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17ก.ย. 2563.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา13-19พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา13-19พ.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา15-21พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา15-21พ.ค. 2563.pdf[ ]110 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา16-22ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา16-22ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23 เมย 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23 เมย 2563.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24ก.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา19-25มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา19-25มิ.ย. 2563.pdf[ ]76 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา2-8ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา2-8ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา22-28พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา22-28พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา23-29ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา23-29ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30เม.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30เม.ย. 2563.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา25ก.ย.-1ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา25ก.ย.-1ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26มิ.ย.-2ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26มิ.ย.-2ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ส.ค.-3ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ส.ค.-3ก.ย. 2563.pdf[ ]93 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา29พ.ค.-4มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา29พ.ค.-4มิ.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา3-9ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา3-9ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา30ต.ค.-5พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา30ต.ค.-5พ.ย. 2563.pdf[ ]117 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา31ก.ค.-6ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา31ก.ค.-6ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา4-10ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา4-10ก.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา5-11มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา5-11มิ.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา6-12พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา6-12พ.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา8-14พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา8-14พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา9-15ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา9-15ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB

Search