ปส.จับมือ IAEA อบรมความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี

    วันนี้ เวลา 9.30 น. (12 พฤศจิกายน 2561) นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระดับประเทศ National Training Course on Authorization and Inspection for the Security of Radioactive Material and Associated Facilities เพื่อพัฒนามาตรการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี และสถานประกอบการทางรังสีของประเทศแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปส. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. ...(ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/o75Pfy3Yrbv3Bt6T8)

OAP 7673 resize

OAP 7650 resize

OAP 7663 resize

OAP 7701 resize

OAP 7680 resize

OAP 7695 resize

OAP 7665 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

 

Search