ปส. เร่งเติมความรู้กฎหมายนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 สู่บุคลากรท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

       OAP 0910 6 resize

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมเสริมความรู้กฎหมาย การกำกับดูแลความปลอดภัย และการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ – รังสี แก่บุคลากรท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีในวันที่ 9 ส.ค. 62 นี้ หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นให้ตระหนักต่อความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ - รังสีบริเวณชายแดนทั่วไทย

        วันนี้ (9 สิงหาคม 62) เวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มอบหมายให้ นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (นิวเคลียร์และรังสีเรื่องใกล้ตัว) ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า ริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ให้กับหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด จำนวนกว่า 50 คน หวังให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้อง เป็นตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยที่ผ่านมา ปส. ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดเลย และภาคใต้ – จังหวัดชุมพร ซึ่งการจัดในแต่ละภาคมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

         นายพิสิฏฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์โดยผิดกฎหมาย โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่นให้มีความพร้อมทั้งในด้านกฎหมาย การกำกับดูแลความปลอดภัย และการเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ทำให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับและช่วยขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีมาตรฐาน

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4208

OAP 0910 5 resize

OAP 0910 10 resize

OAP 0910 9 resize OAP 0910 1 resize OAP 0910 3 resize

OAP 0910 7 resize

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

Search