รัฐมนตรีสุวิทย์ เยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

พิมพ์

             วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร อว. พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานและความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของ ปส.

OAP 7560 resize

OAP 7531 resize OAP 7513 resize OAP 7541 resize OAP 7551 resize OAP 7546 resize  OAP 7569 resize OAP 7586 resize OAP 7598 resize OAP 7595 resize OAP 7580 resize OAP 7589 resize OAP 7594 resize

ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2562 อิมแพ็ค เมืองทองธานี /16-250862

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124