ปส. ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กับ สทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       วันที่ 23 สิงหาคม 62 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
OAP 7722 resize

OAP 7734 resize

OAP 7621 resize  OAP 7678 resize OAP 7741 resize OAP 7624 resize OAP 7673 resize OAP 7656 resize OAP 7738 resize OAP 7721 resize

ดูประมวลภาพการฝึกซ้อมเพิ่มเติมได้ที่ การฝึกอบรมและฝึกซ้อมพัฒนาทีมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สทน. ครั้งที่ 3/230862

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search