ประชุมอนุกรรมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1/2562

       วันนี้ เวลา 09.00 น. (26 ส.ค. 62) ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

OAP 7786 resize

OAP 7791 resize

OAP 7766 resize OAP 7770 resize OAP 7773 resize OAP 7785 resize OAP 7777 resize OAP 7784 resize OAP 7775 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search