ปส. - จุฬาฯ จับมือเสริมความรู้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทำฐานข้อมูลการรับรังสีทางการแพทย์ระดับชาติ

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ของประเทศไทย ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ เน้นหารือรูปแบบและแนวทางการเก็บข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ ร่วมกับบุคลากรการแพทย์ภาครัฐและเอกชน กว่า 100 คน จาก 70 หน่วยงาน หวังบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลตามข้อกำหนดสากล เสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ทั่วประเทศ

oap11 8 resize
       นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ของประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดสาธารณสุข และ นพ. สมภพ แสงกิตติไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย พร้อมเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จะจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ของประเทศไทย ให้ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ครอบคลุมทุกสถานพยาบาล และโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
       ปส. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จึงร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อหารือรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการได้รับรังสีที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR) รวมทั้งกำหนดวิธีการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบริหารข้อมูลการได้รับรังสีร่วมกัน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม กว่า 100 คน จาก 70 หน่วยงานทั่วประเทศ
      นางรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ยังจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บข้อมูลการได้รับรังสี ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ระดับชาติต่อไป โดยฐานข้อมูลนี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดแนวทางและนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์อย่างปลอดภัย รวมทั้งความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทั้งตัวผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในการรับบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยการใช้รังสีทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1511

oap11 7 resize

oap11 5 resize

oap11 1 resize oap11 9 resize 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search