การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objective and Key Results (OKRs)

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objective and Key Results (OKRs) ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ ปส. จำนวนกว่า 50 คน ในการกำหนดและจัดทำ OKRs ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัดจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท HRD MAX จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ OKR ของหน่วยงาน โดยนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์การกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จขององค์กรในครั้งนี้

oap 2

oap 3

oap 4 oap 7 oap 6

ดูประมวลภาพการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ/26-270862

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

Search