สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เยี่ยมชมภารกิจของ ปส.

     OAP 3739 resize               วันที่ 6 กันยายน 2562  นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายภารกิจของ ปส. ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ.2) รุ่น 14 จากสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจำนวน 90 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. ในการนี้ คณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ ปส. อาทิ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทางชีวภาพ และศูนย์ข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

OAP 3739 resize

OAP 3592 resize

OAP 3663 resize

OAP 3719 resize OAP 3757 resize OAP 3654 resize

OAP 3677e resize

ดูประมวลภาพการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เยี่ยมชมภารกิจภายใน ปส./060962

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search