ปส. จับมือ IAEA ดึงหน่วยงานความมั่นคงไทย พัฒนาแผนตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดอบรมพร้อมปฏิบัติเข้มพัฒนาแนวทางและวางแผนตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับประเทศแก่ 16 หน่วยงานความมั่นคงสำคัญของไทย หวังสร้างเครือข่ายและเพิ่มความเข็มแข็งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยอย่างรอบด้าน

OAP 8154e resize

         วันนี้ (9 กันยายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “National Workshop on Developing a National Framework for Managing the Response to Nuclear Security Event” ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้ความร่วมมือจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับชาติ ให้แก่หน่วยงานประสานงานด้านความมั่นคงของไทยกว่า 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตำรวจสันติบาล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมยุทธการทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารหรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรมองค์การระหว่างประเทศ และสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่ง IAEA ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศแบบบูรณาการ

OAP 8101 resize

        นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นหน้าที่สำคัญของ ปส. ในการสนับสนุนให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยป้องกันภัยคุกคามและอันตรายจากผู้ก่อการร้าย หรือผู้ไม่หวังดีที่มีเป้าหมายจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์ ปส. เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของไทยเกิดเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาแนวปฏิบัติและแผนการตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เข้มแข็งและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

OAP 8118 resize

OAP 8102 resize

OAP 8082 resize OAP 8088 resize OAP 8092 resize 

OAP 8175 resize OAP 8186 resize OAP 8096 resize

OAP 8160e resize 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search