พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

OAP 5918 resize

       วันที่ 23 กันยายน 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายน้อย ศรีสมพงษ์ เข้ารับประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี

      OAP 6093 resize

OAP 6016 resize

       ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562/230962

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search