"ผูกพันด้วยใจ..สายใยที่ไม่เกษียณ" งานผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

OAP 6542 resize

             วันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในกิจกรรมโครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโสและแสดงมุทิตาจิต คาราวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายน้อย ศรีสมพงษ์ พนักงานเก็บเอกสาร บ2 ผู้เกษียณอายุราชการ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปส.

OAP 6506 resize

OAP 6459 resize

OAP 6521 resize

OAP 6529 resize OAP 6542 resize OAP 6867 resize

OAP 6524 resize

ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่  "ผูกพันด้วยใจ..สายใยที่ไม่เกษียณ"240962

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

Search