ปส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

       OAP 8576 resize         วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 06.40 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นประธานพิธีจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จากนั้นประธานพิธีนำผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา

OAP 8601 resize

OAP 8493 resize

OAP 8450 resize

OAP 8471 resize OAP 8511 resize 451362 resize

OAP 8512 resize OAP 8535 resize OAP 8558 resize

OAP 8604 resize OAP 8675 resize OAP 8684 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114   

 

Search