ปส. เชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

 OAP 9277 resizeวันนี้ (19 ตุลาคม 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. เชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
           และในวันเดียวกันนี้ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

OAP 9123 resize

OAP 9277 resize

OAP 9199 resize OAP 9170 resize OAP 9291 resize

OAP 9177 resize OAP 9285 resize OAP 9098 resize

OAP 9257 resize OAP 9304 resize OAP 9284 resize

OAP 9002 resize OAP 9008 resize OAP 8998 resize

OAP 9021 resize OAP 9029 resize OAP 9051 resize

OAP 9071 resize OAP 9085 resize OAP 9095 resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์  ปส. เชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” /191062

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

Search