ปส. ขานรับนโยบาย รมว.อุดมศึกษา ฯ เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมในการจัดประชุม

    dsc01 1 resize       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขานรับนโยบาย รมว.อุดมศึกษา ฯ เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมในการจัดประชุม โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง กระดาษ เป็นต้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ

dsc01 1 resize

dsc01 5 resize dsc01 3 resize

dsc01 2 resize dsc01 5 resize 

dsc01 7 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

      

Search