ปส. ขอแสดงความยินดีกับ H.E. Rafael Mariano Grossi เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ขอแสดงความยินดีกับ H.E. Rafael Mariano Grossi เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสได้รับเลือกจาก Board of Governors (BOG) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ซึ่งมีวาระ 4 ปี โดยจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ คนที่ 6 ของ IAEA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ปส. จะมุ่งมั่นผลักดันภารกิจด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมทั้งความร่วมมือกับ IAEA เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

iaea2

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search