ปส. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดชิโนรสารามวรวิหาร

          วันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของ อว. และประชาชนเข้าร่วม

OAP 9690 resize

OAP 9625 resize

OAP 9662 resize OAP 9652 resize OAP 9645 resize

OAP 9679 resize OAP 9594 resize OAP 9656 resize

OAP 9595 resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ ปส. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดชิโนรสารามวรวิหาร /011162

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search