ปส. - IAEA ดึงหน่วยงานความมั่นคงไทย-อาเซียน ปูทางพัฒนาการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ในภูมิภาค

       4 – 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ติวเข้มทฤษฎีและฝึกวางแนวทางพัฒนาโครงสร้างการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้ผู้รับผิดชอบหลักด้านความมั่นคงอาเซียน พร้อมถกบทบาท ประเมินจุดอ่อนระบบ หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีของไทยและภูมิภาค

73126387 2575360265877723 4822911479252516864 n

       วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) นายภานุพงศ์ พินกฤษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “IAEA Regional Workshop to Develop a Road Map for Building a Nuclear Security Detection Architecture” ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิตร์ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม จากประเทศไทย 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ (สมช.) กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ ปส. และจากประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่า ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้การวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบรักษาการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจจับการนำวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสีไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือใช้เป็นอาวุธในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ของทุกประเทศ ได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือของ IAEA ส่งผลให้ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทั่วโลกมีความเข้มแข็ง ประชาชนเกิดความปลอดภัย

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600

75640684 2575360019211081 1719231677231792128 n

74305319 2575360205877729 8808482843215790080 n

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

ต่อ 4104

Search