ปส. ร่วมมือ ก.พลังงานสหรัฐฯ เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ไทยรับมือเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy, National Nuclear Security Administration Office of Nuclear Incident Policy and Cooperation: U.S. DOE – NNSA) จัดอบรม SPACS Delivery Training Course ติวเทคนิคประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ไทยใช้เครื่องมือตรวจจับและตอบโต้สถานการณ์อย่างมีสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน

IMG 1203 resize

         วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มอบหมายให้ นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรม SPACS Delivery Training Course” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ปส. และ U.S. DOE ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ปส. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เครื่องมือในการระงับเหตุ เทคนิคการตรวจวัดทางรังสี มาตรการความปลอดภัย และมาตรการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานระงับเหตุ ให้แก่บุคลากร จากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ) มหาชน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และ ปส. โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรพร้อมเครื่องมือในการฝึกซ้อมจาก U.S. DOE ทั้งนี้ เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากภารกิจที่สำคัญของ ปส. ในการเตรียมความพร้อมเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังสู่การดำเนินการตามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

IMG 1155 resize

IMG 1162 resize

IMG 1209 resize IMG 1159 resize IMG 1156 resize  

 ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search