ปส. เสริมความรู้ระบบมาตรวิทยารังสีบุคลากรพื้นที่ภาคใต้ มุ่งยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางมาตรวิทยารังสีของอาเซียน

         19 – 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล” ณ จังหวัดสงขลา นำร่องเสริมความรู้ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศ และมาตรฐานสากลในพื้นที่ภาคใต้ หวังสร้างเครือข่ายและยกระดับมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน

img002 5

         วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศ มาตรฐานสากล รวมทั้งบทบาทและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ ปส. ให้แก่ บุคลากรทางด้านการแพทย์ การศึกษาวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 50 คน พร้อมสร้างเครือข่ายและบูรณาการทำงานด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1419 และ 1420

img002 2

img002 6

img002 9

 

 

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search