ปส. ร่วมการแข่งขัน "การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562"

         วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำทัพนักกีฬาและกองเชียร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมการแข่งขัน "การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สนามกีฬาเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
         ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่์นี้ ''งานแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562''/201262

OAP 0198

OAP 0002

OAP 9293

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search