ขอเชิญร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

      ☢️ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ☢️ ขอเชิญร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
📍 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2563
📍 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
📍 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี และถนนพระราม

       โดยปส. นำผลงานและความรู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฯ ภายใต้ชื่อสถานี 'Nuclear Safety Culture for Kids' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการทำงานกับรังสีที่ถูกต้อง รวมทั้งปลุกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทย พร้อมเกมกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลมากมาย
..มาเจอกันให้ได้นะครับ🎉🎉🎉

kid

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search