🚒ปส. พร้อมปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง ด้วยรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีคันแรกของไทย🚒

OAP 1309

      รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเข้าประจำการ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมสนับสนุนการตอบโต้และประเมินสถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอด 24 ชั่วโมง

     ภายในรถปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องศูนย์บัญชาการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างในพื้นที่เกิดเหตุ ห้องระบบสื่อสารที่ทันสมัยระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับศูนย์บัญชาการ ตลอดจนห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสี ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน อาทิ เครื่องวัดปริมาณรังสีเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เครื่องค้นหาและระบุชนิดวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมปฏิบัติงาน ได้แก่ หุ่นยนต์ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี อากาศยานไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี และระบบชำระล้างการเปรอะเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี 

      ปส. มีความพร้อมและขีดความสามารถในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

      ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือประชาชนพบวัสดุต้องสงสัยที่คาดว่าจะมีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ภายใน หลักการเบื้องต้นให้สังเกตลักษณะภายนอกว่ามี “สัญลักษณ์รังสี” ที่มีลักษณะเป็นรูปใบพัดสามแฉกสีม่วงแดงหรือสีดำบนพื้นสีเหลือง หรือไม่ และห้ามแตะต้องวัสดุนั้น พร้อมแจ้งมายัง ปส. ที่โทรศัพท์สายด่วน 1296 ตลอด 24 ชั่วโมง ☢☢☢

OAP 1309

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

Search