ปส.จัดบรรยายพิเศษ "ระบบนิเวศวิทยารังสีรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล"

        IMG 5702 resize

          วันนี้ (14 มกราคม 2563) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบนิเวศวิทยารังสีรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล" ภายใต้การประชุม Expert Mission to Enhance Capabilities on Radionuclide Transfer for Decision Making during Nuclear and Radiological Emergencies ณ ปส. ให้แก่บุคลากร ปส. และผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Mike Wood ผู้เชี่ยวชาญของ IAEA และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยารังสีและยุทธศาสตร์การสื่อสารกับประชาชนด้านรังสี มหาวิทยาลัยซัลฟอร์ด (University of Salford) ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยเกี่ยวกับตัวอย่างกรณีศึกษานิเวศวิทยารังสีในสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ซึ่งเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ประเทศยูเครน นอกจากนี้ Prof.Wood ยังให้คำแนะนำประเทศไทยในการพัฒนาโครงการวิจัยด้านกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีการเตรียมการรวมทั้งการพัฒนาด้านระบบนิเวศวิทยารังสีของประเทศและการประเมินปริมาณรังสีของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

OAP 0337 resize

IMG 5702 resize

DSC 01 3 resize

OAP 0274 resize OAP 0301 resize OAP 0295 resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ บรรยายพิเศษ "ระบบนิเวศวิทยารังสีรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล" /140163

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search