ปส. ชี้ค่ารังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วไทย “ปกติ” ย้ำพร้อมใช้เทคโนโลยีทันสมัย เฝ้าตรวจสถานการณ์สหรัฐฯ – อิหร่าน 24 ช.ม.

Untitled 3 5 1

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เผยตัวเลขอัตราปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์ “ปกติ” ย้ำประชาชนปลอดภัยไร้กังวล แม้สถานการณ์ความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและอิหร่าน 2 ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ตึงเครียด ปส. พร้อมเฝ้าระวังเหตุนิวเคลียร์ - รังสีทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
         นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า จากกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเด็นแผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์อิหร่าน (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) รวมถึงการโจมตีทางทหาร ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ปส. ได้ให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบอัตราปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม จากสถานีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ จำนวน 16 สถานีทั่วประเทศ ภายใต้เครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยปัจจุบันพบว่า อัตราปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยทุกภูมิภาคของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ “ปกติ” ซึ่งมีช่วงระดับปริมาณรังสีแกมมาตั้งแต่ 0.02 - 0.3 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (µSv/h)
        นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการเฝ้าตรวจการทดลองนิวเคลียร์ทั่วโลก ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) อีกจำนวน 3 สถานี ได้แก่

        1. สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (Radionuclide Station; RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้การดำเนินงานของ ปส.
        2. สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส 41 (Primary Seismic Station; PS41) ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
        3. ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เอ็น 171 (National Data Center; NDC N171) ณ ปส.

        รวมทั้งได้ดำเนินงานและประสานงานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) อย่างใกล้ชิดอยู่โดยตลอด จึงทำให้ ปส. รับทราบข้อมูลปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมได้ทั่วโลกจากเครือข่ายที่กล่าวมานี้ ประชาชนจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและมาตรการการกำกับดูแลความปลอดภัย การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่มีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ หากต้องการรับทราบข้อมูลอัตราปริมาณรังสี สามารถติดตามได้ที่ http://www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1419 และ 1420

        ลิ้งค์ รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 17-23 มค 2563

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search