"อยู่ปลอดภัยกับปรมาณู สู่ผู้นำชุมชน" ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พิมพ์

  Capture55              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ปส. จัดอบรม "อยู่ปลอดภัยกับปรมาณู สู่ผู้นำชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนาย ชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เป็นประธาน โดยการอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และสร้างทัศนคติ ความเชื่อมั่นที่ดีของผู้นำชุมชนในท้องถิ่นที่มีต่อปส. รวมทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังภัยทางรังสีให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 293 คน ประกอบด้วย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 8 ตำบล ได้แก่ ต.ปริก ต.พังลา ต.สำนักแต้ว ต.ทุ่งหมอ ต.ท่าโพธิ์ ต.ปาดังเบซาร์ ต.สำนักขาม และ ต.เขามีเกียรติ

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114