ปส. จับมือ IAEA ประชุมเครือข่ายนานาชาติ เสริมความรู้-เพิ่มศักยภาพการป้องกันรังสีอย่างครอบคลุม

DSC 01 1 resize

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับ IAEA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on the Legal and Regulatory framework for E&T in Radiation Protection and Safety : RASIMS 2.0 – TSA6 ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ดึงผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายนานาชาติกว่า 30 คน เสริมความรู้กรอบกฎหมายและการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยทางรังสีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DSC 01 3 resize

        วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on the Legal and Regulatory framework for E&T in Radiation Protection and Safety : RASIMS 2.0 – TSA6 ร่วมกับทบวงการ พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) เพื่อแนะนำประเทศสมาชิกให้สามารถนำเอาระบบจัดการข้อมูลความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Information Management System : RASIMS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางรังสีของประเทศสมาชิก มาช่วยในการประเมินโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ IAEA เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ประโยชน์จากรังสีได้รับการคุ้มครองอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอในทุกด้าน และที่สำคัญการประชุมนี้มุ่งเน้นประเด็นกรอบกฎหมายและการกำกับดูแลความปลอดภัยในการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี การขนส่ง และกากกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นประเด็นความปลอดภัยด้านที่ 6 จากทั้งหมด 7 ด้านของระบบ RASIMS

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 2596 7600 ต่อ 1419 และ 1506-1507

DSC 01 2 resize

DSC 01 4 resize DSC 01 1 resize

ลิ้งภาพการประชุม ณ รร.เซ็นจูรี่ /การประชุม IAEA : RASIMS 2.0 – TSA6  /11-140263

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search