หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ตรวจราชการ ปส. ประจำปีงบประมาณ 2563

             วันนี้ (21 ก.พ. 2563) เวลา 13.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้บริหาร ปส. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางรังสีระดับปฐมภูมิในทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเยี่ยมชมรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

OAP 2245 resize

OAP 2270 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

Search