ปส. จับมือ IAEA ดึงหน่วยความมั่นคงไทย-พม่า-เวียดนาม พัฒนาโครงสร้างการตรวจจับด้านความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดติวเข้มหน่วยงานความมั่นคงของไทย พม่า และเวียดนาม มุ่งพัฒนาโครงสร้างการตรวจจับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ พร้อมแนะวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์และประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล หวังเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกำกับความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีของเจ้าหน้าที่ไทย และภูมิภาคเอเชีย

OAP 1775e resize

     วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “IAEA Regional Workshop on Nuclear Security Detection Architecture Design, Strategy and Planning for the Asia Region” ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงจากประเทศไทย 9 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 กองการต่างประเทศ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ ปส. รวมทั้งผู้แทนจากประเทศเวียดนามและพม่า รวม 30 คน เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาการออกแบบโครงสร้างการตรวจจับด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการซึ่งจะช่วยทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่วนของวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกการกำกับดูแลเป็นให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ นำไปสู่ศักยภาพในการตรวจจับด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือของ IAEA ส่งผลให้ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยและทั่วโลกเกิดความเข้มแข็ง

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 4104

OAP 1860e resize

 ดูภาพสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ IAEA Regional Workshop on Nuclear Security Detection Architecture Design, Strategy and Planning for the Asia Region/24-280263

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search