ปส. ร่วมมือช่วยลดการระบาด COVID-19 🦠🦠 เริ่ม Work from Home .. 23 มีนาคมนี้ ,, อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 👍🏻

S 76963961

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search