ขอความร่วมมือ 🚫“งดสั่งของทางไปรษณีย์และอื่นๆ ที่จัดส่ง ณ ปส. เพื่อลดการระบาดของ COVID-19”

S 77013006

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search