ข้อควรรู้เกี่ยวกับ "ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน" ฉบับที่ 1

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search