💗💗ชาว ปส. ขอร่วมส่งกำลังใจ ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมสู้วิกฤติไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)💗🙏

stay

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search