💻เปิดโลกนิวเคลียร์ กับ OAP Application แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี Work from Home อยู่ที่ไหนก็สนุกกับนิวเคลียร์ได้🚗🏠

info

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search