รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

158

      🚒☢️เป็นรถปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีคันแรกของประเทศไทย ที่พร้อมสนับสนุนการตอบสนองและประเมินสถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี☢️

image0 truck

 

image1 truck

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search