59 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

                 วันนี้ เวลา 07.30 น. (24 เมษายน 2563) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะศาลท้าวมหาพรหม ณ บริเวณศาลพระพรหม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 26 เมษายน 2563 ครบรอบ 59 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

OAP 2478 resize

 

OAP 2483 resize

OAP 2461 resize OAP 2467 resize

OAP 2456 resize OAP 2477 resize

OAP 2475 resize OAP 2446 resize

1587377693540

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ล้งค์ : 59 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search