ปส. ร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชนผ่าน “ตู้ปันสุข”

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณหน้า ปส. ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยภายในตู้ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ในชีวิตประจำวัน อาหารแห้ง น้ำดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถหยิบสิ่งของได้ฟรี ภายใต้แนวคิด “หยิบแต่พอดี ถ้ามีเชิญร่วมแบ่งปัน” ปส. ขอร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้คนไทยทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

100023

017 3 017 2

017 1

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search