ปส. ขยายเวลา Work from Home 1-30 มิถุนายน 2563

 ⚠️เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่สิ้นสุดและเพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรค⚠️

               ปส. จึงขอขยายเวลาการปฏิบัติงาน Work from Home และขอความร่วมมือในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี ผ่านทางไปรษณีย์ สำหรับเครื่องกำเนิดรังสีสามารถยื่นคำขอฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น 🌟ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง🌟

270563 11

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

Search