ปส. พร้อมกลับมาปฎิบัติงานเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต ☢️วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี ได้ตามปกติ

           ปส. พร้อมกลับมาปฎิบัติงานเต็มรูปแบบ  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต ☢️วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี ได้ตามปกติ
และยังคงมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

22.6.63 20.18 compleat

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

Search