อบรมการพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล

       วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
OAP 2504 resize

OAP 2454 resize

OAP 2481 resize OAP 2475 resize

OAP 2462 resize OAP 2514 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

 

 

Search