ลปส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิมพ์

       นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD (อสมท.) โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมบันทึกเทป เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

บันทึกเทปถวายพระพร 16763 200717 2
บันทึกเทปถวายพระพร 16763 200717 0

13

บันทึกเทปถวายพระพร 16763 200717 4

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114