ลปส. สักการะองค์ท้าวมหาพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล

        วันนี้ (วันที่ 17 ก.ค. 63) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าสักการะองค์ท้าวมหาพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

OAP 2805 resize

OAP 2808 resize

OAP 2824 resize OAP 2813 resize

 

OAP 2827 resize OAP 2845 resize

OAP 2845 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search