ปส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

OAP 4623 resize

      วันนี้ เวลา 10.00 น. (24 ก.ค. 63) นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานกล่าวนำในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

OAP 1617 1 7 resize

OAP 4623 resize

OAP 4643 resize

OAP 4655 resize

OAP 4652 resize OAP 4664 resize

OAP 4659 resize OAP 4626 resize

ดูประมวลภาพทั้งหมดในพิธีได้ที่ลิ้งค์ ปส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 240763

 

 

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search