ลปส. ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ อว.

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในพิธีมีการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ กราบบังคมทูลถวายพระพร จากนั้นกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพพร้อมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ลงนามถวายสัตย์ 200724 8 resize

ลงนามถวายสัตย์ 200724 13 resize

ลงนามถวายสัตย์ 200724 14 resize

ลงนามถวายสัตย์ 200724 0 resize ลงนามถวายสัตย์ 200724 10 resize

ลงนามถวายสัตย์ 200724 7 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

 

Search