ลปส. เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางเข้าพบ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

ลปส.ต้อนรับผู้ว่านครสวรรค์1

ลปส.ต้อนรับผู้ว่านครสวรรค์2

ลปส.ต้อนรับผู้ว่านครสวรรค์3

ลปส.ต้อนรับผู้ว่านครสวรรค์4

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1109, 1120 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search