กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส. ) จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ปส. และองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้น ผ่านเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แก่ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจจำนวนมาก

 

116706764

 

115768653

116576124

112273829

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

 

Search