ปส. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.กาฬสินธุ์

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ปส. และองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้น ผ่านเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจในกิจกรรมฯ

karasin 2 resize

karasin 6 resize

karasin 6 resize karasin 12 resize karasin 4 resize 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108 – 1110 และ 1113 - 1114

 

 

 

 

Search